Cigarette Production

Cahan Tobacco International > Production > Cigarette Production

Mission

Being a modern domestic cigarette company that contributes to the economy of the country, producing all kinds of products demanded in Azerbaijan and the world cigarette market.

Capacity

The annual production capacity of Cahan Tobacco International is 5 billion sticks.

King Size — 1 billion

Nano — 3 billion

Queen Size — 3 billion

Technology

“Cahan Tobacco International” siqaret istehsalında ən son və müasir texnologiyalardan istifadə edərək istehlakçılar üçün maksimum keyfiyyətli məhsullar istehsal etməyə çalışır. Bunun üçün 2017-ci ildə Almaniya mənşəli Decoufle – Focke avadanlıqları alınmış və həmin ilin noyabr ayında bu avadanlığın qurulumu tamamlanaraq istehsal prosesinə qoşulmuşdur. 2018-ci ilin iyul ayında Bolqarıstan mənşəli avadanlıqlarda qurulum işləri başa çatdırılmış və Nano ölçüdə yeni siqaretlərin istehsalının mövcud istehsal gücü aylıq 7.000 böyük qutudan 30.000 böyük qutuya qədər artırılmışdır. Beləliklə, fabrikin müştərilərinə daha keyiyyətli məhsulların təqdim edilməsinə şərait yaranmışdır.

Nano ölçülü siqaretlərə olan tələbatın cox olmağını nəzərə alaraq fabrik 2018-ci ildə yeni istehsal xəttinin sifarişini vermiş və bu xəttin 2019-cu ilin 2-ci rübündə qurulumunun tamamlanıb istehsal prosesinə başlanılmağı planlaşdırılmışdır.

Şirkətin əldə etdiyi ən böyük nailiyyətlərdən biri də istehsal məhsuldarlığıdır. Belə ki, 2018-ci ilin Oktyabr ayında Decoufle və Focke avadanlıqlarındakı nəticə 95%-lik istehsal məhsuldarlığının əldə olunmasına gətirib çıxarmışdır. Qeyd etmək istəyirik ki, bu nəticə qabaqcıl texnologiyalarla təchiz olunmuş təcrübəli siqaret istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərin indiyə qədər əldə edə bilmədikləri nəticədir.