Cigarette Production

Prodcucing process at CTI
Started on late April the process is currently ongoing in the Khinjab village of Kangarli region...

Our Mission

Being a modern cigarette company that manufactures all varieties of cigarette products demanded in domestic and the global cigarette market.

Discover Who We Are

We’re a leading international tobacco company, a dynamic global business, a center of cutting-edge science and innovative product development, and an award-winning employer.
READ MORE

Capacity

The annual production capacity of Cahan Tobacco International is 9 bln. sticks.

Technology

Müasir texnologiyaları tətbiq edərək ölkəmizin resurslarından səmərəli istifadə etmək, yeni iş yerlərini açmaq, işçilərin sosial hüquqlarını qorumaq, onların maddi və sosial rifahını yaxşılaşdırmaq və xidmətlərimizlə müştərilərin rəğbətini qazanıb Azərbaycanın rifahı və iqtisadi inkişafına öz töhfəmizi vermək, ölkəmizlə birgə inkişaf etməkdir.

High quality tools for seeding1

We’re a leading international tobacco company, a dynamic global business, a center of cutting-edge science and innovative product development, and an award-winning employer.1

Cigarette Filters

Light cigarette filter1

We’re a leading international tobacco company, a dynamic global business, a center of cutting-edge science and innovative product development, and an award-winning employer.1

Cigarette Blending

Cahan Tobacco International mainly uses globally acknowledged high-quality Brazilian and Turkish tobacco in production. The blends that we use in our cigarettes are US Blend, Virginia Blend, Mixed Virginia Blend.